1 INNLEDNING

1.1 I forbindelse med ditt besøk på våre nettsider eller dine henvendelser og kjøp av våre tjenester, vil vi behandle personopplysninger om deg.

1.2 Hvor ordene «vi», «oss» eller «våre» brukes i denne personvernerklæringen siktes det til EIE Franchise AS med organisasjonsnummer 989 081 349, med mindre noe annet fremgår nedenfor.

1.3 Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

1.4 Denne personvernerklæringen inneholder blant annet informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler, for hvilke formål vi behandler dem, hvilke tredjeparter som er involvert, dine rettigheter og ikke minst hvordan vi sikrer den informasjonen vi behandler om deg.

1.5 Vennligst les vår personvernerklæring nøye slik at du får en klar forståelse av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte håndterer dine personopplysninger.

1.6 Har du spørsmål om hvordan vi behandler personopplysninger, er du velkommen til å kontakte oss. Se kontaktinformasjon nederst i personvernerklæringen.

2 BEHANDLINGSANSVAR

2.1 Med mindre annet er angitt her, er vi behandlingsansvarlig der personopplysningene blir samlet inn direkte fra deg som registrert, eksempelvis opplysninger som samles inn på vår nettside eller våre dedikerte sider eller profiler på sosiale medier. Dette innebærer at vi er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger og informere deg om hvordan vi benytter dine personopplysninger.

2.2 I den grad du henvender deg eller blir henvist til et av EIEs tilknyttede franchisekontorer vedrørende eiendomsmeglingstjenester, vil vedkommende franchisekontor være behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som er nødvendig for å kunne levere slike tjenester til deg.

2.3 Når du henvender deg til EIE Advokat, vil EIE FAN AS (org. nr. 924 538 201) være behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. I den grad du henvender deg eller blir henvist til et franchisekontor tilknyttet EIE Advokat vedrørende juridisk bistand, vil vedkommende franchisekontor være behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som er nødvendig for å kunne levere slike tjenester til deg.

2.4 Med «Behandlingsansvarlig» menes den fysiske eller juridiske personen som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke midler som skal benyttes under slik behandling. Det er den behandlingsansvarlige som har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.

3 FORMÅL OG BEHANDLINGSGRUNNLAG

3.1 I den grad det er nødvendig for å etablere et klientforhold, vil vi kunne behandle ditt navn, e-postadresse og adresse. Vårt rettslige grunnlag for slik behandling er at det er nødvendig å behandle opplysningene for å inngå en avtale med deg, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav (b).

3.2 I den grad det er nødvendig for å inngå eller gjennomføre en avtale om eiendomsmeglingstjenester og håndtere eventuelle spørsmål eller klager, vil vi kunne behandle selgeres og interessenters navn, e-postadresse, adresse, kontonummer, telefonnummer, familieforhold/sivilstatus, fødselsnummer, kredittsjekkopplysninger, låneopplysninger, opplysninger generert i våre kontaktskjemaer samt oppdragshistorikk. Vårt rettslige grunnlag for slik behandling er at det er nødvendig å behandle opplysningene for å inngå eller oppfylle avtalen med deg, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav (b).

3.3 Dersom du har meldt interesse for en bolig eller tar kontakt med våre meglere, vil vi kunne behandle din kontaktinformasjon og andre personopplysninger som du deler med oss. Vårt rettslige grunnlag for slik behandling er ditt samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav (a). Husk at det er frivillig å melde deg på nyhetsbrev fra oss og ditt samtykke kan når som helst trekkes tilbake ved kontakte oss som angitt i pkt. 12 nedenfor.

3.4 Dersom vi tar kontakt med deg som ledd i rekruttering eller dersom du selv har tatt kontakt med oss angående en stillingsutlysning eller sendt oss en generell henvendelse angående jobb hos oss, vil vi kunne behandle personopplysninger i den grad det er nødvendig for å kunne vurdere å inngå samt inngå en arbeidskontrakt med deg. Vårt rettslige grunnlag for slik behandling er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav (a). For eventuell behandling av særlige kategorier av personopplysninger for dette formålet er vårt rettslige grunnlag at det er nødvendig å behandle opplysningene for å inngå eller oppfylle en arbeidskontrakt med deg, jf. personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 bokstav (b).

3.5 Hvis du har samtykket til det, vil vi benytte ditt navn og din e-postadresse til å sende deg nyhetsbrev og annen kommunikasjon for å markedsføre våre tjenester samt for holde kontakten med våre potensielle og eksisterende kunder. Vårt rettslige grunnlag for slik behandling er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav (a). Husk at det er frivillig å melde deg på nyhetsbrev fra oss og ditt samtykke kan når som helst trekkes tilbake ved å melde deg av nyhetsbrevet eller kontakte oss som angitt i pkt. 12 nedenfor.

3.6 Når vi avholder kurs og seminarer vil vi behandle opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre slike arrangementer, herunder navn, stilling, arbeidssted, kontaktinformasjon matpreferanser og allergier. Merk at deltakerlister vil være tilgjengelige for våre ansatte og vi vil også dele deltakerlistene med andre deltakere for å fremme erfaringsutvekslingen under arrangementet. Vårt rettslige grunnlag for slik behandling er at det er nødvendig å behandle opplysningene for å inngå eller oppfylle en avtale om din deltakelse på arrangementet, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav (b).

3.7 Vi vil i enkelte tilfeller behandle dine personopplysninger for å ivareta vår legitime interesse i å, administrere våre leverandører og samarbeidspartnere, samt foreta intern administrasjon hos EIE eller i våre tilknyttede franchisekontorer. Vi vil som ledd i slik behandling blant annet måtte behandle ditt navn, telefonnummer og e-postadresse. Vårt rettslige grunnlag for slik behandling er våre legitime interesser, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav (f).

3.8 Vi vil i enkelte tilfeller behandle dine personopplysninger for å ivareta vår legitime interesse i å vedlikeholde eller oppgradere forretningssystemer og andre IT-systemer. Vårt rettslige grunnlag for slik behandling er våre legitime interesser og vår rettslige forpliktelse til å ivareta informasjonssikkerhet, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav (f) og (c).

3.9 Vi vil kunne dele personopplysninger med Statens Kartverk og bransjeorganisasjoner for å bidra til offentlig statistikk, analyse og forskning. Våre legitime interesser består av å motta og bidra til allmennyttig statistikk og forskning. Vårt rettslige grunnlag for slik behandling er våre legitime interesser, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav (f).

3.10 Dersom du har samtykket til det, vil vi kunne behandle personopplysninger som samles inn ved bruk av informasjonskapsler for å analyse bruken av vår nettside, forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse, sende deg nyttig informasjon og markedsføring av våre tjenester samt gi deg relevante tilbud og tilpasset innhold i andre kanaler og annonsenettverk som Facebook og Google. Vi registreres din IP-adresse, men knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Vårt rettslige grunnlag for slik behandling er ditt samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav (a). Husk at det er frivillig å melde deg på nyhetsbrev fra oss og ditt samtykke kan når som helst trekkes tilbake ved å melde deg av nyhetsbrevet eller kontakte oss som angitt i pkt. 12 nedenfor.

3.11 For øvrig behandler vi ditt navn, e-postadresse, kontonummer, telefonnummer samt oppdragshistorikk for å oppfylle de rettslige forpliktelser som påhviler oss, eksempelvis forpliktelser etter eiendomsmeglingsloven, hvitvaskingsloven og regnskaps- og bokføringslovgivningen. Vårt rettslige grunnlag for slik behandling er at det er nødvendig å behandle opplysningene for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav (c).

3.12 Vi kan også behandle personopplysninger for andre formål enn de som er nevnt i denne personvernerklæringen, forutsatt at disse formålene er i samsvar med de opprinnelige formålene som personopplysningene ble innsamlet for.

4 INFORMASJONSKAPSLER

4.1 Dersom du har samtykket til det, vil vi kunne behandle personopplysninger som samles inn ved bruk av informasjonskapsler for å analyse bruken av vår nettside, forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse, sende deg nyttig informasjon og markedsføring av våre tjenester samt gi deg relevante tilbud og tilpasset innhold i andre kanaler og annonsenettverk som Facebook og Google. Vi registreres din IP-adresse, men knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker. Vårt rettslige grunnlag for slik behandling er ditt samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav (a). Husk at det er frivillig å melde deg på nyhetsbrev fra oss og ditt samtykke kan når som helst trekkes tilbake ved å melde deg av nyhetsbrevet eller kontakte oss som angitt i pkt. 12 nedenfor.

4.2 Vi bruker et verktøy kalt «Google Analytics» for å samle inn data om din bruk av vår nettside. Google Analytics samler inn data, eksempelvis hvor ofte du besøker vår nettside, hvilke sider du besøker når du gjør det, og hvilke andre nettsider du besøkte før du kom til vår nettside. Vi bruker dataene vi får fra Google Analytics kun for å forbedre vår nettside. Google Analytics samler bare den IP-adressen som er tildelt deg på datoen du besøker vår nettside, i stedet for ditt navn eller annen identifiserbar informasjon. Vi kombinerer ikke dataene vi samlet inn ved bruk av Google Analytics med personopplysninger. Selv om Google Analytics lager en permanent informasjonskapsel i nettleseren din for å identifisere deg som en unik bruker neste gang du besøker vår nettside, kan ikke informasjonskapselen brukes av andre enn Google. Googles evne til å bruke og dele informasjon samlet inn av Google Analytics om dine besøk på vår nettside, er regulert av vilkårene for bruk av Google Analytics. Du kan forhindre Google Analytics fra å gjenkjenne deg på returbesøk på vår nettside ved å deaktivere informasjonskapsler i din nettleser.

5 DINE RETTIGHETER

5.1 Som registrert har du følgende rettigheter:

a) Begrensning: Du kan be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger.

b) Dataportabilitet: Du kan be om å motta personopplysningene du har gitt oss eller å få opplysningene overført til en tredjepart, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

c) Informasjon: Du har rett til å motta informasjon om hvilke kategorier av dine personopplysninger som vi behandler og hvordan de behandles.

d) Innsyn: Du kan be om en kopi av dine personlige data som vi behandler om deg.

e) Protestere: Du kan protestere mot vår bruk av dine personopplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering for direkte markedsføringsformål. Du kan også protestere mot å bli gjenstand for avgjørelser som utelukkende er basert på automatisert behandling, inkludert profilering, som gir juridiske følger som vesentlig påvirker deg.

f) Retting: Du kan kreve at personopplysningene dine blir rettet eller supplert.

g) Sletting: Du kan kreve at vi alle dine personopplysninger, med mindre vi er lovpålagt å beholde personopplysningene i en bestemt periode eller for øvrig har rett til å beholde opplysningene i medhold av lov.

5.2 Dersom du har samtykket til at vi kan behandle dine personopplysninger kan du når som helst trekke tilbake slikt samtykke vedd å kontakte oss som angitt i pkt. 12 nedenfor.

6 LAGRING

6.1 Vi lagrer dine opplysninger i ti år for å oppfylle våre forpliktelser etter regnskaps- og bokføringslovgivningen. For øvrig vil vi lagre dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålet som opplysningene ble innsamlet for, med mindre vi må lagre opplysningene i en lengre periode som følge av lov eller hvis vi har et særlig behov i forbindelse med eksempelvis klager eller krav som rettes mot eller av oss.

6.2 Når dine personopplysninger ikke lenger er nødvendig for formålene de er samlet inn for har vi prosedyrer for å ødelegge, slette eller anonymisere personopplysningene.

7 SAMARBEIDSPARTNERE

7.1 Vi utleverer dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for administrasjon og drift, samt for å overholde gjeldende lovgivning. Vi kan for øvrig utlevere dine personopplysninger til myndigheter, forsikringsselskaper, våre leverandører av betalingsløsninger, IT-systemer og programvare, markedsføringstjenester, drift og regnskapsrapportering samt samarbeidspartnere som takstmenn, håndverkere, utbyggere og stylister.

7.2 Vi vil kunne dele personopplysninger med Statens Kartverk og bransjeorganisasjoner for å bidra til offentlig statistikk, analyse og forskning.

7.3 Dine personopplysninger vil deles og behandles internt i EIE -kjeden, dvs. i Eie Franchise AS og de til enhver tid tilknyttede franchisekontorene, i den utstrekning det er nødvendig for å utføre oppdraget du har gitt oss eller dersom vi har en legitim interesse av å behandle dine personopplysninger som nevnt i pkt. 3. Dersom du har reservert deg mot deling av personopplysninger mellom EIE Franchise AS og de enkelte tilknyttede franchosekontorene, vil vi kun behandle personopplysninger som er strengt nødvendig innenfor rammen av pkt. 3.

7.4 Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, herunder pålegg i lov eller vedtak fra offentlig myndighet.

7.5 Dersom personopplysninger kan bli gjenstand for overføring til en annen organisasjon i forbindelse med fusjon, finansiering, omorganisering eller oppløsningstransaksjon av hele eller deler av oss, vil vi kun gjøre dette dersom de involverte partene har inngått en avtale der innsamlingen, bruk og deling av personopplysningene er begrenset til de formålene som angår transaksjonen, herunder at personopplysningene skal kun brukes av de involverte parter for å gjennomføre og fullføre transaksjonen. Hvis et annet selskap kjøper oss eller vår virksomhet eller eiendeler, vil dette selskapet ha tilgang til personopplysningene innsamlet av oss, og vil påta seg de rettigheter og forpliktelser vedrørende dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

7.6 Vi vil fra tid til annen kunne utlevere anonymiserte opplysninger til våre samarbeidspartnere. Personopplysningene vil bli aggregert hos oss, før de i anonymisert form blir utlevert til tredjeparter.

7.7 Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er forpliktet til å behandle personopplysningene med fortrolighet og ivareta deres forpliktelser i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

8 SIKKERHET

8.1 Det er viktig for oss at dine personopplysninger er trygge. Vi sørger derfor for å opprettholde og bruke rimelige tiltak for fysisk, prosessuell og teknisk sikkerhet med hensyn til kontorene og informasjonslagringssystemene som er involvert i dine personopplysninger, for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, utlevering eller endring av dine personopplysninger. Dette gjelder også vår bruk eller sletting av dine personopplysninger.

8.2 Dine personopplysninger finnes bak sikrede nettverk og er bare tilgjengelige for et begrenset antall personer som har spesielle tilgangsrettigheter til slike systemer og er pålagt å holde personopplysningene konfidensielle. Vi bruker datasystemer med begrenset tilgang i fasiliteter som bruker fysiske sikkerhetstiltak.

8.3 Hvis noen av våre ansatte misbruker personopplysninger, vil dette bli sett på som et alvorlig brudd som det kan iverksettes disiplinære tiltak for, inkludert oppsigelse. Hvis noen enkeltpersoner eller organisasjoner misbruker personopplysninger – gitt for å tilby tjenester til eller for oss – vil dette bli betraktet som et alvorlig problem som det kan iverksettes tiltak for, inkludert oppsigelse av en avtale mellom oss og vedkommende part.

9 INTERNASJONAL OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

9.1 Dine personopplysninger kan overføres til og behandles i land innenfor EU/EØS.

10 TREDJEPARTER

10.1 Våre nettsider kan lenke til andre nettsider, applikasjoner eller plattformer for sosiale medier som er eid og driftet av tredjeparter. Vi har ikke ansvar for slike tredjeparters behandling av personopplysninger. For informasjon om vilkår for bruk av personopplysninger og personvern, vises det til de aktuelle tredjepartene.

11 ENDRINGER

11.1 Denne personvernerklæringen kan oppdateres fra tid til annen på grunn av endringer i vår behandling av dine personopplysninger eller endringer i gjeldende lov. Ved vesentlige endringer vil vi varsle deg per e-post.

12 KONTAKT

12.1 Hvis du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke, gjøre gjeldende dine rettigheter som beskrevet i pkt. 4 eller hvis du har spørsmål eller forespørsler angående denne personvernerklæringen, vår behandling eller ønsker å sende inn en klage, vennligst kontakt vårt personvernombud Nina Skumsrud på ns@eie.no.

12.2 Vi vil undersøke alle klager. Blir en klage funnet berettiget, vil vi ta alle rimelige skritt for å løse problemet. Du har også rett til å klage til Datatilsynet angående vår behandling av dine personopplysninger. For informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet, besøk Datatilsynets nettsted.

12.3 Vi kan måtte be deg om å bekrefte din identitet for å forsikre oss om at du har rett til å utøve rettigheter knyttet til de personopplysninger som vi behandler.

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: