header image

Privatkunde

Advokathjelp til privatlivet

EIE advokat gjør det lettere for deg å benytte advokattjenester. Kontakt oss for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfritt.

card image

Mangel ved kjøp av bolig

Mener du det er en feil ved boligen du har kjøpt eller mener kjøper det er noe feil ved boligen du har solgt? ​Advokatene hos EIE advokat har utstrakt erfaring med slike situasjoner og vil hjelpe deg med å kartlegge situasjonen

Les mer her
card image

Hvilke tiltak krever nabovarsel?

Et godt naboskap forutsetter et samarbeidsklima som fungerer mellom partene. I denne sammenheng kan nabovarsler brukes for å redusere konflikt. Noen nabovarsler er påkrevd, mens andre type nabovarsler er noe man gjør av ren høflighet.

Les mer her
card image

Hvordan skrive nabovarsel ved byggeprosjekter?

Når du skal bygge, er det viktig å varsle naboene i forkant. Dette skal gjøres skriftlig. I de fleste tilfeller gjøres dette av arkitekt, men det kan allikevel vøre greit å vite hovedlinjene i hva som gjelder ved nabovarsel.

Les mer her
card image

Hva har naboen lov til?

Et godt naboskap er viktig, men ikke ukomplisert. Det kan være lurt å ha en oversikt over hva man kan forvente av en nabo og hva man blir nødt til å akseptere. Her får du noen råd.

Les mer her
card image

Hvilke lover gjelder for borettslag?

Det er vanlig at et borettslag har regler beboerne må følge. Disse reglene gjelder borettslagets felles areal og eiendom. Hvilke regler et borettslag kan ha er av og til vanskelig å svare på. Vi hjelper deg et stykke på veien.

Les mer her
card image

Hva gjelder i forhold til vedlikehold i sameier?

De aller fleste sameier har vedlikeholdsplikt. Det gjelder både overfor egen eiendom og fellesarealer. Her kan du lese hvilke plikter som gjelder.

Les mer her
card image

Fremtidsfullmakt

For mange innebærer alderdommen at de på et tidspunkt trenger noen de stoler på til å ta viktige beslutninger på deres vegne. Gjennom å opprette en fremtidsfullmakt kan du sørge for at noen du har tillit til passer på dine interesser når alderdom eller sykdom hindrer deg fra å gjøre det selv.

Les mer her
card image

Testament

Det er formelle krav til utforming av testament. Det er viktig at dette er korrekt utført i henhold til arvegivers ønske og gjeldende lover. EIE advokat har bred erfaring med slike situasjoner og kan hjelpe med at alt det formelle håndteres korrekt.

Les mer her
card image

Oppgjør av dødsbo

Skifte kaller vi det når verdier skal skifte hånd (arv) etter noens bortgang. Advokaten bidrar effektivt til å avklare, veilede parter, ivareta interesser og kan gjerne ta et ansvar for hele håndteringen av boet. Arvinger slipper å gå krigen med hverandre.

Les mer her
card image

Arv

Har du arvet et hus du skal selge? Kan du selge det skattefritt? Hvilke dokumenter må på plass? Det koster deg ingenting å kontakte oss for å få avklart om du bør benytte en advokat til korrekt håndtering av arv.

Les mer her
card image

Blankoskjøte

Blankoskjøte kan spare kjøper av en eiendom for dokumentavgift, men er det verdt det? EIE advokat kan hjelpe deg med å vurdere risikoen ved bruk av blankoskjøte og generafullmakt, samt hjelpe deg med de nødvendige dokumentene

Les mer her
card image

Hvordan kjøpe seg inn i bolig?

I forelskelsens rus kan det være vanskelig å tenke på økonomi og andre formaliteter. Kjøper du deg inn i din samboers bolig, innebærer det en del viktige beslutninger du likevel bør ta. Her får du en veiledning til hvordan gjøre dette på en trygg måte for begge parter.

Les mer her
card image

Samboerkontrakt

Et brudd vil alltid medføre små eller store uenigheter, og uenighetene vil gjerne være preget av sterke følelser. Det er ofte enklere å bli enige underveis i forholdet om hvordan verdiene skal fordeles ved et brudd, enn å finne løsninger når bruddet er et faktum

Les mer her
card image

Samlivsbrudd: Felles bolig

Ved samlivsbrudd skal flere ting fordeles mellom partene, også parets felles bolig. Det er i dette tilfellet juridiske forskjeller på om du har levd i ekteskap eller samboerskap. Her får du info som kan hjelpe deg i denne situasjonen.

Les mer her
card image

Kjøpe ut samboer av felles bolig

Dersom du og partneren bestemmer dere for å forlate hverandre, blir kanskje den ene boende i deres tidligere fellesbolig. Da må, imidlertid, den som blir igjen kjøpe ut den som flytter, og det må gjøres riktig

Les mer her
card image

Barnefordeling

Ved samlivsbrudd vil det ofte melde seg spørsmål om hvor partenes felles barn skal bo fast, og om begge skal ha del i foreldreansvaret, samt hvilken samværsordning som skal avtales. Vi har lang erfaring og god kompetanse med saker som gjelder barnefordeling.

Les mer her
card image

Barnevernet

Barnevernet kan bli involvert etter bekymringsmeldinger fra politi, helsestasjon, skole eller barnehage. Vi vil kunne bistå deg under hele prosessen og ivareta dine rettigheter i saken.

Få bistand ved barnevernssaker
card image

NAV og trygd

I saker hvor NAV har fattet vedtak du mener er feilaktig kan vi bistå med juridisk hjelp i klageomgangen. Det er mange som opplever å ikke få innvilget trygdeytelser de har krav på som følge av sykdom etc. Dette kan blant annet skyldes at saken ikke er godt nok dokumentert, eller at NAV mener vilkårene for å få innvilget en ytelse ikke er oppfylt.

card image

Forsikringsdekning

EIE advokat kan hjelpe deg med å se om du har mulighet til å få dekket advokatutgiftene i den enkelte sak.

Les mer her

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: