header image

Bedriftskunde

Advokater til små og mellomstore bedrifter

Våre advokater hjelper bedrifter med de fleste selskapsrettslige spørsmål og vi har bred kompetanse innen selskapsrett, arbeidsrett, skatt og tvist.


Vi kan være en strategisk rådgiver, besvare enklere spørsmål og hjelpe med å løse konflikter.

card image

Eiendomsutvikling

Vi hjelper med utbyggingsprosjekter, tvist, ekspropriasjon, plan og bygg, ulovlige forhold og seksjonering

Les mer
card image

Eiendomstvist

Eiendomstvister er ett av de områdene hvor terskelen for å få hjelp av en advokat bør være lav. Jo tidligere du ber om råd i noe som kan utarte til en konflikt, jo rimeligere kan det bli å løse uenigheten. Da kan du kanskje forhindre at det utarter til en konflikt.

Les mer
card image

Utbyggingsprosjekter

Når man ønsker å sette i gang et utbyggingsprosjekt er det mange juridiske utfordringer en kan komme bort i. Helt fra starten av planleggingsstadiet til prosjektet er ferdig. EIE advokat har betydelig oppdragsmengde innenfor eiendom hvor vi bistår næringsbyggseiere med alt som omfatter eiendomsutvikling og tvist i forbindelse med eiendom. Vårt team består av advokater med god forståelse av utviklingsprosesser og med erfaring fra forvaltning av plan- og bygningslovgivningen og politiske prosesser. 

Les mer
card image

Plan- og bygg

Plan- og bygningsloven gir rammer for arealplanlegging i det offentlige og i det private, og regulerer hva eiere kan sette i gang av bygging og andre tiltak på eiendommene sine. En rekke sektorlover kan også ha innvirkning på prosjektet, for eksempel veiloven, forurensningsloven og naturvernloven for å nevne noen. Vårt desidert beste råd er at dere ikke påbegynner noen endringer, planer for påbygg eller utvidelse av næringsbygg uten å snakke med en advokat i forkant.

Les mer
card image

Seksjonering

Seksjonering av eiendom brukes når man eksempelvis ønsker å dele opp en bygård i selveierleiligheter eller når flere eiere av et næringsbygg ønsker å disponere hvert sitt areal av næringseiendommen på en friere måte enn ved et sameie.

Les mer
card image

Ekspropriasjon

De fleste som kommer bort i ekspropriasjon vil nok gjøre det i forbindelse med ekspropriasjon av fast eiendom hvor enten stat eller kommune ønsker å benytte seg av denne retten i forbindelse med en eller annen utbygging av infrastruktur.

Les mer
card image

Tvist

Vi hjelper med forhandlinger, rettsmegling, utenomrettslig megling, konfliktråd og rettsak

card image

Utenomrettslig mekling

Ønsker du å få vite mer om mulighetene som ligger i en utenomrettslig mekling, og kanskje høre om akkurat din sak passer for mekling så er det bare å ta kontakt med oss.

Les mer
card image

Rettsmekling

I motsetning til en utenomrettslig mekling hvor partene mekler utenfor rettsapparatet, er en rettslig mekling en mekling innenfor domstolen hvor meklingen foregår av en dommer. EIE advokat har høy juridisk kompetanse innenfor prosedyre og tvistehåndtering. Våre advokater har god erfaring med gjennomføring av rettsmekling og prosedering i rettssystemet.

Les mer
card image

Franchise

Ønsker du å få vite mer om franchise så er det bare å ta kontakt med oss.

Les mer
card image

Kjøp eller salg av selskap

Ønsker du å få vite mer om oppkjøp så er det bare å ta kontakt med oss.

Les mer
card image

Aksjonæravtale

EIE advokat har høy juridisk kompetanse innenfor selskapsrett, og hjelper bedrifter med å opprette en aksjonæravtale som skaper trygghet for eierne.

Les mer
card image

Selskapsavtale

EIE advokat har høy juridisk kompetanse innenfor selskapsrett, og hjelper bedrifter med å opprette en leverandøravtale som skaper trygghet for selskapet.

Les mer
card image

Leverandøravtale

EIE advokat har høy juridisk kompetanse innenfor selskapsrett, og hjelper bedrifter med å opprette en leverandøravtale som skaper trygghet for selskapet.

Les mer
card image

Samarbeidsavtale

Vi hjelper med aksjonæravtale, selskapsavtale, franchise, entreprise, leverandøravtale og samarbeidsavtaler

Les mer
card image

Avtaler og kontrakter

Vi hjelper med aksjonæravtale, selskapsavtale, franchise, entreprise, leverandøravtale og samarbeidsavtaler

Les mer
card image

Emisjon som kapitalinnhenting

Ved at emisjoner reguleres av aksjeloven er det alltid en god idé å involvere en advokat tidlig i fasen slik at dere er sikre på at dere gjør emisjonen på en måte som er innenfor lovverket.


EIE advokat har advokater med høy kompetanse innen selskapsrett og kan gi gode råd fra planleggingsstadiet til gjennomført emisjon

Les mer
card image

Sammenslåing av selskaper (fusjon)

En fusjon kan være en komplisert og langdryg prosess hvor dere bør ha juridisk bistand underveis for å sikre at alt gjøres riktig.


EIE advokat har advokater med høy kompetanse innen selskapsrett og kan gi gode råd fra planleggingsstadiet til gjennomført fusjon.

Les mer
card image

Skatt

Vi hjelper med konserntransaksjoner, bedriftsbeskatning, personbeskatning, eierendring og næringseiendom

Les mer
card image

Oppsigelse av arbeidsforhold

EIE advokat har høy juridisk kompetanse innenfor arbeidsrett, og hjelper dere gjerne med å gjennomføre en oppsigelsesprosess som sørger for at dere ikke får problemer i etterkant.

Les mer
card image

Permittering

EIE advokat har høy juridisk kompetanse innenfor arbeidsrett, og hjelper dere gjerne med å gjennomføre en permittering som sørger for at dere ikke får problemer i etterkant.

Les mer
card image

Nedbemanning eller omorganisering

EIE advokat har høy juridisk kompetanse innenfor nedbemanning, og hjelper dere gjerne med å gjennomføre en nedbemanning så smertefritt og problemfritt som mulig

Les mer
card image

Varsling på arbeidsplassen

Har dere gode rutiner for vasling i bedriften? EIE Advokat har høy juridisk kompetanse innenfor varsling, og vi hjelper bedrifter og organisasjoner med å utarbeide rutiner og prosedyrer for varsling. Vi hjelper dere også å håndtere varslingssaker når disse oppstår.

Les mer
card image

Konflikter på arbeidsplassen

EIE advokat har høy juridisk kompetanse innenfor konflikthåndtering, og vi hjelper bedrifter og organisasjoner med å løse konflikter før de utvikler seg til noe uhåndterlig når dette er mulig. Vi hjelper dere også med å håndtere konfliktsaker i rettssystemet

Les mer

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: