header image

Hva er det og når blir det brukt?

Ekspropriasjon

Kort forklart er ekspropriasjon det å bli tvunget til å gi fra seg eiendomsrett eller andre formuerettigheter mot full erstatning. Den som krever ekspropriasjon kalles ekspropriant, mens den som må gi fra seg rettigheten kalles ekspropriat. De fleste tror at ekspropriasjon er noe som kun staten driver med, og at det kun er i forbindelse med fast eiendom. Men lovgivningen åpner for at alle gjenstander kan eksproprieres, og til ulike formål. Loven åpner også opp for at alle personer eller institusjoner kan bruke ekspropriasjon selv om terskelen for å få lov til å benytte seg av denne retten er høy. Lovgivningen fraviker ikke kravet om erstatning.

Men de fleste som kommer bort i ekspropriasjon vil nok gjøre det i forbindelse med ekspropriasjon av fast eiendom hvor enten stat eller kommune ønsker å benytte seg av denne retten i forbindelse med en eller annen utbygging av infrastruktur. Eller at dere selv ønsker å benytte dere av denne rettigheten i forbindelse med et utviklingsprosjekt. Omfanget av ekspropriasjonen av eiendomsrett trenger ikke være så omfattende at det påvirker selve eiendomsretten. Det kan eksempelvis være at man må tillate at noe blir plassert på eiendommen sin. Eksempelvis ett gjerde eller en stolpe.

Grunnprinsippet for ekspropriasjon er at inngrepet må uten tvil være mer til gagn enn til skade. Det vil si at fordelene må være større enn ulempene. Enten man er den part som må gi fra seg en rettighet eller om man er den part som får en rettighet ved bruk av ekspropriasjon, er lovverket så omfattende og innfløkt at problemstillingen trenger juridisk bistand. Helst så tidlig som mulig i prosessen.

EIE advokat har betydelig oppdragsmengde innenfor eiendom hvor vi bistår næringsbyggseiere med alt som omfatter eiendomsutvikling og tvist i forbindelse med eiendom. Vårt team består av advokater med god forståelse av utviklingsprosesser og med erfaring fra forvaltning av plan- og bygningslovgivningen og politiske prosesser.

Alle våre oppdrag starter med et gratis 30-minutters informasjonsmøte hvor vi ser nærmere på hvilke utfordringer dere står ovenfor, hvor vi også gir dere en bedre forståelse for hvordan vi kan hjelpe dere, og hva dette eventuelt vil komme til å koste.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: