header image

En utbredt samarbeidsform

Franchise

Franchise, eller franchising, er et samarbeid mellom to uavhengige parter hvor franchisegiver har utviklet og eier et konsept som er testet og dokumentert lønnsomt, og hvor franchisetakeren får rettighet til å drive en avdeling av virksomheten for egen risiko.

Fordelen for franchisegiver er at virksomheten kan vokse nasjonalt og internasjonalt uten at franchisegiver må opprette egne avdelinger med de økonomiske utfordringer og risiko det medfører. Fordelen for franchisetaker er at franchisetaker kan støtte seg på franchisegivers merkevare, ledelsesstruktur, erfaringer og kompetanse, og på den måten komme enklere og tryggere i gang. Ofte får franchisetaker også ta del i innkjøps- og markedsføringsavtaler fremforhandlet av franchisegiver i kraft av sin størrelse. Franchisetaker har ansvaret for sin egen virksomhet, men har mindre risiko.

Det skilles ofte mellom tre ulike Franchise-systemer:

  • Handelsnavn franchising (Trade Name franchising) som er retten til å drive en virksomhet under et bestemt varemerke
  • Produktdistribusjon franchising (Product Distribution franchising) som er når en får rett til distribusjon av et bestemt produkt eller produktgruppe
  • Forretningskonsept franchising (Business Format franchising) som er et omfattende samarbeid hvor franchisegiver tilbyr et helhetlig forretningskonsept som ikke bare gir tilgang til et bestemt produkt eller tjeneste, men også inkluderer markedsføring, opplæring og løpende driftstøtte.


Det er sistnevnte franchise-system som er mest utbredt i Norge. Uavhengig av om du er en franchisegiver, eller en fremtidig eller eksisterende franchisetaker er det mange juridiske utfordringer du kan komme ut for. Enten i forbindelse med oppstart, under normal drift eller avvikling. Da er det lurt å ha den juridiske kompetansen tilgjengelig.

EIE advokat har høy juridisk kompetanse innenfor avtalerett, og kan bistå med å opprette eller gjennomgå en franchiseavtale som ivaretar både franchisegiver og franchisetaker. Vi kan også bistå når det forekommer uenigheter eller konflikter i et pågående franchiseforhold eller under avslutning av et samarbeid. Alle våre oppdrag starter med et gratis 30-minutters informasjonsmøte hvor vi ser nærmere på hvilke utfordringer dere står ovenfor. Under samtalen får dere også en bedre forståelse for hvordan vi kan hjelpe dere, og hva dette eventuelt vil komme til å koste.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: