header image

En metode for rask vekst

Fusjon

Fusjon betyr å slå sammen to eller flere selskap. Ved fusjon overfører et eller flere selskap samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til det selskapet som skal drive videre.

Fusjon av selskap benyttes ofte for å øke markedsandeler, komme inn på nye forretningsområder og geografiske områder, få tilgang til nye tjenester, eller styrke kompetansen og skaffe seg nye talenter.

Når fusjonen trer i kraft, blir oppkjøpte selskap(er) oppløst, aksjekapitalen forhøyet i det selskapet som tar over, og aksjene fordelt etter planen i det fusjonerte selskapet. Fusjon må ikke forveksles med oppkjøp. Ved oppkjøp forsvinner eierne i de oppkjøpte selskapene mens i fusjon fordeles eierskapet mellom eierne i alle involverte selskap.

Fusjon av selskap finnes imidlertid i flere former, som trekantfusjon, mor/datterfusjon, omvendt mor/datterfusjon, søsterfusjon med mer.

Selve fusjonsprosessen kan deles opp i to deler; formaliteter og selve integrasjonsprosessen.

Den formelle delen handler om dokumentasjon, redegjørelser og frister dere må overholde.

Integrasjonsprosessen handler om hvordan en fusjon av selskapene skjer rent praktisk, og organiseringen av sammenslåingen.

Det er ikke alle fusjoner som kan la seg gjennomføre da fusjonen kan bli stoppet av konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet er et statlig tilsyn som blant annet skal sørge for at ikke fusjoner og oppkjøp skal være konkurransehemmende, og resultere i en for dominerende markedsmakt for én aktør.

En fusjon kan være en komplisert og langdryg prosess hvor dere bør ha juridisk bistand underveis for å sikre at alt gjøres riktig.

EIE advokat har advokater med høy kompetanse innen selskapsrett og kan gi gode råd fra planleggingsstadiet til gjennomført fusjon.

Alle våre oppdrag starter med et gratis 30-minutters informasjonsmøte hvor vi ser nærmere på hvilke utfordringer dere står ovenfor, og hvor vi også gir dere en bedre forståelse for hvordan vi kan hjelpe dere, og hva dette eventuelt vil komme til å koste.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: