header image

Konflikt på arbeidsplassen

En konflikt mellom bedriften og en ansatt må håndteres raskt og profesjonelt før konflikten blir uhåndterlig. En konflikt mellom bedriften og en ansatt løser seg sjelden av seg selv.

En konflikt kan fort bli veldig kostbar hvis den dras inn i rettssystemet, og kan i tillegg forsure hele arbeidsmiljøet på arbeidsplassen hvis den vedvarer over tid.

I tillegg kan konflikten oppleves så traumatiserende at det går ut over helsen til de involverte. Noe som kan medføre store sykekostnader og personalmangel, som igjen kan gå utover omsetning og resultat.

Konflikter som oppstår på grunn av at den ansatte har gjort noe straffbart eller illojalt mot bedriften håndteres selvsagt annerledes enn konflikter som ikke er av en så alvorlig karakter. I de tilfellene anbefales det å ta kontakt med en advokat så raskt som mulig slik at dere vet at dere håndterer konflikten på en juridisk korrekt måte.

For å løse en konflikt av mindre alvorlig karakter må det jobbes med både saken og relasjonen. Dere må kommes frem til en løsning som både dere i ledelsen og den ansatte kan leve med, og samtidig jobbe med relasjonen mellom dere. Det siste er spesielt viktig hvis den ansatte skal fortsette å jobbe i bedriften.

Søk hjelp hvis det er tvil

Hvis du er i tvil om hva som bør gjøres, kan det være en idé å søke hjelp. Det kan være hos en annen leder, en fagperson, personalansvarlig eller andre kompetente personer.

Det å involvere en advokat tidlig i prosessen kan også være smart. En advokat kan si mye rundt det juridiske aspektet av konflikten slik at dere som ledere vet hvordan dere står juridisk, samt gi gode råd om prosessen fra A-Å. Det er et greit utgangspunkt for videre beslutning, dialog og eventuelle kompromiss.

Ved å involvere en advokat så viser dere også den ansatte at dere tar konflikten på det største alvor.

EIE advokat har høy juridisk kompetanse innenfor konflikthåndtering, og vi hjelper bedrifter og organisasjoner med å løse konflikter før de utvikler seg til noe uhåndterlig når dette er mulig. Vi hjelper dere også med å håndtere konfliktsaker i rettssystemet.

Alle våre oppdrag starter med et gratis 30-minutters informasjonsmøte hvor vi ser nærmere på hvilke utfordringer dere står ovenfor, hvor vi også gir dere en bedre forståelse for hvordan vi kan hjelpe dere, og hva dette eventuelt vil komme til å koste.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: