header image

Leverandøravtale

I Norge har vi det som kalles avtalefrihet. Avtalefrihet betyr at det er partene selv som bestemmer om de skal inngå en avtale, og hva som skal stå i avtalen. Leverandøravtaler er kanskje den avtaleformen det inngår flest av i norsk næringsliv ved at kjøp og salg er hele grunnprinsippet rundt det å drive en bedrift. En leverandøravtale er i juridisk forstand, i likhet med andre avtaler, en skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter om forhold av rettslig karakter. Noe som betyr at dere ikke bør inngå en leverandøravtale, uavhengig av hvilken side av bordet dere sitter på, uten å være sikker på hva dere faktisk binder dere til. Juridisk sett.

Og her er det mange spørsmål og problemstillinger som kan dukke opp;

  • Hva innebærer denne avtalen for oss av plikter og rettigheter?
  • Er vi som kjøper forpliktet å kun kjøpe av denne leverandøren?
  • Er vi som leverandør forpliktet å levere varen eller tjenesten uansett hva som dukker opp av uforutsette hendelser?
  • Når er avtalen bindene?
  • Kan en avtale være bindene før den er underskrevet av begge parter?
  • Hvordan kommer man seg ut av avtalen?


Og dette er bare en liten knippe av de spørsmålene som kan dukke opp i forbindelse med en leverandøravtale. Det å inngå en leverandøravtale er noe som ikke bør tas lett på, og avtalen bør av den grunn gjennomgås av en advokat som sitter med spisskompetanse på området, før dere undertegner en avtale eller gir sterke signaler om at dere ønsker å inngå en avtale.

EIE advokat har lang erfaring med å hjelpe næringslivet med blant annet leverandøravtaler, forhandleravtaler, franchiseavtaler, reklamasjoner, garantisaker og andre løpende driftsmessige forhold.

Alle våre oppdrag starter med et gratis 30-minutters informasjonsmøte hvor vi ser nærmere på hvilke utfordringer dere står ovenfor og hvordan vi kan hjelpe dere. Under dette møtet vil dere også få et anslag på hva vår bistand i denne konkrete saken vil komme til å koste.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: