header image

Samarbeidsavtale

Regler om inngåelse av avtaler er bare i beskjeden grad lovfestet, da vi i Norge har det vi kaller avtalefrihet. De få bestemmelsene som finnes på området, er nedfelt i avtaleloven. En samarbeidsavtale er, juridisk sett, inngått under de samme vilkår som en hvilken som helst annen avtale, og er like bindende som en hvilken som helst annen avtale med de juridiske konsekvenser dette innebærer for partene.

En samarbeidsavtale kommer gjerne i stand i form av opprettelsen av et skriftlig dokument som partene undertegner, men det trenger ikke alltid være slik. En handling over tid eller en unnlatelse av en handling i likhet med forhandlinger hvor man er enig om deler av en avtale kan også anses som en avtale. Det er derfor mange muligheter for å trå feil og komme dårlig ut på et senere tidspunkt.

En samarbeidsavtale bør alltid inneholde en del punkter som sier noe om avtalens omfang, varighet, og partenes plikter og rettigheter underveis og ved avslutning av samarbeidet.

Når viktige avtaler inngås eller skal formuleres i en skriftlig kontrakt, er det alltid lurt å sikre seg rådgivning og hjelp fra noen som har kunnskap på området, og som har vært med på slikt før. DEt kan også være en fordel å tinglyse avtalen. Dette kan en advokat hjelpe med.

EIE advokat har lang erfaring med å hjelpe næringslivet med blant annet samarbeidsavtaler, leverandøravtaler, forhandleravtaler, franchiseavtaler, reklamasjoner, garantisaker og andre løpende driftsmessige forhold. Alle våre oppdrag starter med et gratis 30-minutters informasjonsmøte hvor vi ser nærmere på hvilke utfordringer dere står ovenfor og hvordan vi kan hjelpe dere. Under dette møtet vil dere også få et anslag på hva vår bistand i denne konkrete saken vil komme til å koste.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: