header image

Nedbemanning eller omorganisering

Det å nedbemanne eller omorganisere kan være følelsesmessig vanskelig for dem det berører, og når sterke følelser er involvert er også faren for konflikt høy.

Bedriften må derfor være nøye med å følge de lover og regler som gjelder på området, helt ned til den minste detalj. Og reglene er mange og til dels kompliserte.

Gjør dere feil på dette området kan prosessen fort bli lengre og mer kostbar enn hva dere så for dere når dere satt i gang nedbemanningsprosessen.

Blant annet må dere passe på følgende:

  1. Dere må sørge for at Arbeidsmiljøloven blir fulgt, og her er kapittel 15 et bra sted å starte fordi denne sier noe om regler for vilkår og fremgangsmåte for oppsigelser.
  2. Videre bør det utarbeides en bemanningsplan hvor en foretar en kritisk vurdering av dagens organisering, hvor dere blant annet ser på hvilke endringer som ønskes gjennomført. Vurderingen av behovet for omstilling bør dokumenteres, og skal drøftes med de involverte.
  3. I tillegg skal ansiennitetsprinsippet være førende for hvem som skal bli oppsagt, og hvem som skal få beholde jobben sin.

Dette for å nevne noe av hva dere må passe på.

Som dere sikkert skjønner så er dette ganske kompliserte prosesser, og som nevnt tidligere så kan feil som gjøres her få store økonomiske konsekvenser for bedriften.

EIE advokat har høy juridisk kompetanse innenfor nedbemanning, og hjelper dere gjerne med å gjennomføre en nedbemanning så smertefritt og problemfritt som mulig.

Alle våre oppdrag starter med et gratis 30-minutters informasjonsmøte hvor vi ser nærmere på hvilke utfordringer dere står ovenfor, og hvor vi også gir dere en bedre forståelse for hvordan vi kan hjelpe dere, og hva dette eventuelt vil komme til å koste.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: