header image

Når to blir til én

Oppkjøp

Når et selskap bestemmer seg for å overta et annet selskap, kalles dette et oppkjøp eller en transaksjon. Ved oppkjøp overtar eierne av det overtagende selskapet alle eller majoriteten av aksjene i selskapet som blir overtatt. I motsetning til en fusjon hvor eierne av begge selskapene deler aksjene mellom seg. Det å kjøpe opp en bedrift kan ha mange fordeler. Det er eksempelvis en fin måte å vokse på, eller en metode å bli kvitt en konkurrent på.

For selger kan det å selge være en fin måte å frigjøre kapital for andre spennende prosjekter. Men det er også mange hensyn som må tas både i vurderingsfasen og i gjennomføringsfasen. I vurderingsfasen er det viktig at verken kjøper eller selger blir forelsket i prosessen slik at man ikke ser åpenbare utfordringer med oppkjøpet.

Det er ofte to verdier som ligger til grunn for prisen for selskapet. Den finansielle verdien og den strategiske verdien. Det er ofte den sistnevnte verdien som er vanskelig å verdsette og som ofte fører til uenighet om pris på selskapet. I tillegg er det andre ikke økonomiske forhold som må avklares. Som eksempelvis hva som skal skje med ansatte eller hvordan oppkjøpet påvirker et lokalsamfunn.

Når dere er blitt enig om å gjennomføre oppkjøpet begynner det juridiske arbeidet med å gjennomføre overdragelsen i form av utarbeidelse av kontrakt og avsluttende forhandlinger. I noen tilfeller er det andre interessenter som også skal ha et ord med i laget som eksempelvis konkurransetilsynet, hvis oppkjøpet vil påvirke markedsbalansen i betydelig grad.

Når dere vurderer å foreta et oppkjøp eller å selge en bedrift er det nærmest påkrevd å benytte seg av juridisk hjelp. Å gjennomføre et oppkjøp eller salg uten advokat er i beste fall uansvarlig. I verste fall en katastrofe med uante konsekvenser. Vi hjelper med aksjehandelsavtale, konfidensialitet, due-diligence, forhandling, aksjonæravtale og intensjonsavtale

EIE advokat har advokater med høy kompetanse innen selskapsrett og kan gi gode råd fra planleggingsstadiet til gjennomført oppkjøp eller salg. Alle våre oppdrag starter med et gratis 30-minutters informasjonsmøte hvor vi ser nærmere på hvilke utfordringer dere står ovenfor, og hvor vi også gir dere en bedre forståelse for hvordan vi kan hjelpe dere, og hva dette eventuelt vil komme til å koste.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: