header image

Oppsigelse av arbeidsforhold

Et arbeidsforhold avsluttes ved at arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse til den andre part, og begge parter er underlagt regler for hvordan en oppsigelse skal gjennomføres.

Reglene som gjelder for en ansatt som sier opp sin stilling, er færre og mindre komplekse enn når det er bedriften som ønsker å avslutte et arbeidsforhold. Dette fordi den ansatte blir sett på som den svake part i maktforholdet, og er derfor beskyttet av lov mot eksempelvis usaklig oppsigelse.

Det er forskjellige regler som gjelder avhengig av når i ansettelsesperioden arbeidsforholdet avsluttes, og årsaken til oppsigelsen.

En ansatt som enten sier opp eller mottar en oppsigelse i prøvetid, har eksempelvis kortere oppsigelsestid og færre rettigheter enn eksempelvis en som har jobbet i bedriften over lengre tid.

En ansatt som har vært illojale mot bedriften kan i noen tilfeller bli krevd å forlate arbeidsplassen med umiddelbar virkning, i motsetning til en som er sagt opp av andre årsaker og som har rett og plikt til å jobbe i oppsigelsesperioden.

Det er i hovedsak arbeidsmiljøloven som regulerer disse forholdene nevnt over.

De tre viktigste tingene dere må huske på når dere foretar oppsigelser er;

  1. Drøft saken med arbeidstaker før dere tar den endelige beslutningen om oppsigelse
  2. Vær nøye med formkravene i oppsigelsen
  3. For at oppsigelsen skal være lovlig må oppsigelsen være saklig begrunnet

Er dere i den minste tvil om dere har saklig grunn til oppsigelse, eller om dere følger formkravene, konferer med advokat, da de økonomiske konsekvensene ved å gjøre feil kan være store.

I tillegg til at bedriften risikerer å måtte trekke tilbake oppsigelsen, kan bedriften også bli erstatningsansvarlig ovenfor den som har fått medhold i retten om at vedkommende er blitt utsatt for en usaklig oppsigelse.

EIE advokat har høy juridisk kompetanse innenfor arbeidsrett, og hjelper dere gjerne med å gjennomføre en oppsigelsesprosess som sørger for at dere ikke får problemer i etterkant.

Alle våre oppdrag starter med et gratis 30-minutters informasjonsmøte hvor vi ser nærmere på hvilke utfordringer dere står ovenfor, og hvor vi også gir dere en bedre forståelse for hvordan vi kan hjelpe dere, og hva denne bistanden eventuelt vil komme til å koste.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: