header image

Permittering

Når dere skal permittere ansatte må det foreligge en saklig grunn til permittering.

Eksempel på en saklig grunn kan være ordremangel, fulle lagre, tap av kontrakt, ulykker og naturhendelser.

Det finnes flere årsaker enn dette så det kan være lurt å snakke med en fagperson for å finne ut om dere kan benytte dere av permittering ut fra den situasjonen dere er i.

Årsaken til permittering må knyttes til forhold innad i bedriften, og ikke til den ansatte som person.

I tillegg er det et krav at dere som arbeidsgiver har gjort alt dere kan for å unngå permittering, og en permittering skal alltid være midlertidig.

Hvis dere på tidspunktet for permittering allerede vet – eller tror med høy sannsynlighet – at de dere ønsker å permittere ikke vil få jobben tilbake skal ikke permittering benyttes. Da skal dere gå til oppsigelse av de ansatte.

Prosessen for permittering er som følger:

  • De ansatte skal ha skriftlig permitteringsvarsel senest 14 kalenderdager før permitteringen trer i kraft.
  • Ved uforutsette hendelser er fristen normalt 2 kalenderdager. Hva som er uforutsette hendelser kan bli et diskusjonstema, men NAV overprøver sjelden en forkortet varsling hvis forholdet går inn under arbeidsmiljølovens bestemmelser om ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser.
  • Dere har plikt til å betale lønn de første 15 dagene av permisjonstiden, og permisjonstiden skal ikke overstige 26 uker.
  • Dere kan ikke be de permitterte å jobbe i permitteringsperioden. Da er permisjonsvilkårene brutt, selv om det kun var snakk om så lite som én dag eller to.
  • Dere har også særskilt meldeplikt til NAV ved permittering av ti eller flere arbeidstakere.

Utover de punktene som er nevnt her, er det mange andre spesielle situasjoner dere kan komme ovenfor.

Som eksempelvis at den ansatte sier opp stillingen sin mens vedkommende er permittert, eller at dere sier opp vedkommende i permisjonstiden. Eller at den permitterte er sykemeldt når permisjonsvarslet går ut osv.

EIE advokat har høy juridisk kompetanse innenfor arbeidsrett, og hjelper dere gjerne med å gjennomføre en permittering som sørger for at dere ikke får problemer i etterkant.

Alle våre oppdrag starter med et gratis 30-minutters informasjonsmøte hvor vi ser nærmere på hvilke utfordringer dere står ovenfor, og hvor vi også gir dere en bedre forståelse for hvordan vi kan hjelpe dere, og hva denne bistanden eventuelt vil komme til å koste.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: