header image

Siste mulighet til løsning før rettsak

Rettsmekling

I motsetning til en utenomrettslig mekling hvor partene mekler utenfor rettsapparatet, er en rettslig mekling en mekling innenfor domstolen hvor meklingen foregår av en dommer. Formålet med en rettsmekling er at partene kommer frem til en minnelig løsning, det vil si et forlik, og er ofte siste mulighet til å finne en løsning før saken havner i retten.

En rettsmekling innledes med at partene møtes i domstolen. Møtet innledes gjerne med at dommeren opplyser om fakta i saken. Dommerens rolle under meklingen er ikke å avsi dom, men arbeider aktivt for at partene skal komme til enighet. Etter det første møtet er det vanlig at det gjennomføres særmøter. Det vil si at hver av partene har egne møter med dommeren uten at motparten er til stede. Dommeren vil høre på partenes synspunkter og deretter oppfordre partene til å komme med et tilbud til den andre parten. Dommeren vil bringe eventuelle tilbud fra den ene parten over til motparten som på sin side kanskje ønsker å komme med et mottilbud. Dommeren vil på denne måten raskt få inntrykk hvor langt partene står fra hverandre og om det er mulig å komme til enighet.

Dersom partene blir enige i en rettsmekling, avsluttes saken som et rettsforlik. Et rettsforlik har samme rettsvirkning som en rettskraftig dom. Blir partene ikke enig blir saken avgjort i en påfølgende rettsak. Det er ikke å anbefale å møte opp i en rettsmekling uten advokat. Til det står det alt for mye på spill ved at rettsmekling ofte er siste mulighet for å inngå en enighet før en lenge og fordyrende rettsak.

EIE advokat har høy juridisk kompetanse innenfor prosedyre og tvistehåndtering. Våre advokater har god erfaring med gjennomføring av rettsmekling og prosedering i rettssystemet. Alle våre oppdrag starter med et gratis 30-minutters informasjonsmøte hvor vi ser nærmere på hvilke utfordringer dere står ovenfor, hvor vi også gir dere en bedre forståelse for hvordan vi kan hjelpe dere, og hva dette eventuelt vil komme til å koste.  

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: