header image

Hva du trenger å vite om seksjonering av eiendom

Seksjonering

Når en deler en større eiendom opp i mindre deler gjøres dette enten i form av fradeling eller ved seksjonering. Den store forskjellen mellom fradeling og seksjonering er at ved fradeling så vil den nye delen bli en ny frittstående eiendom uten noen tilknytning til den opprinnelige eiendommen mens ved en seksjonering vil alle seksjonseierne ha et fellesareal tillegg til sin seksjon.

Seksjonering av eiendom brukes når man eksempelvis ønsker å dele opp en bygård i selveierleiligheter eller når flere eiere av et næringsbygg ønsker å disponere hvert sitt areal av næringseiendommen på en friere måte enn ved et sameie. Når man gjennomfører en seksjonering, vil alle de nye seksjonseierne til sammen utgjøre det vi kaller for eierseksjonssameiere.

Det finnes to ulike typer seksjoner. Boligseksjoner og næringsseksjoner. Den mest innlysende fordelen med å dele opp eiendommen i seksjoner er at omsetningsverdien kan øke og at adgangen til å pantsette og ta opp lån på eiendommen blir utvidet. I tillegg til at hver eier får økt råderetten over sin seksjon av eiendommen.

Muligheten til å gjennomføre en seksjonering, samt de rettigheter og plikter man påtar seg ved å eie en seksjon, er regulert i Eierseksjonsloven. En lov som er meget omfattende og som regulerer veldig mye av de situasjonene du kan komme bort i ved seksjonering, reseksjonering og eierens disposisjonsrett over seksjonene.

Når man kommer i den situasjonen at man enten ønsker å seksjonere en eiendom eller å kjøpe en seksjon av en seksjonert eiendom bør man rådføre seg med en advokat. Slik at man vet hva man begir seg ut på da lovverket regulerer veldig mye av hva du har lov til å gjøre. Selve loven finner du her.

EIE advokat har betydelig oppdragsmengde innenfor eiendom hvor vi bistår næringsbyggseiere med alt som omfatter eiendomsutvikling og tvist i forbindelse med eiendom. Vårt team består av advokater med god forståelse av utviklingsprosesser og med erfaring fra forvaltning av plan- og bygningslovgivningen og politiske prosesser.  Alle våre oppdrag starter med et gratis 30-minutters informasjonsmøte hvor vi ser nærmere på hvilke utfordringer dere står ovenfor, hvor vi også gir dere en bedre forståelse for hvordan vi kan hjelpe dere, og hva dette eventuelt vil komme til å koste.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: