header image

Selskapsavtale

En selskapsavtale brukes når en oppretter et ansvarlig selskap (ANS/DA/KS) uavhengig av om dette er et selskap som opptrer utad som et offentlig selskap, eller om det er et internt samarbeid som er formalisert som et selskap (indre selskap). Det er Selskapsloven som regulerer hvordan en slik avtale skal utformes og hva avtalen må inneholde av informasjon.

Minstekrav til innhold i en selskapsavtale er:

  • selskapets foretaksnavn
  • selskapets formål
  • kommunen hvor selskapet skal ha sitt hovedkontor
  • navn og bosted for alle deltakerne i selskapet
  • opplysning om deltakerne skal gjøre innskudd, og i tilfelle den verdi innskutte eiendeler har
  • hvis selskapsformen som velges er et ansvarlig selskap med delt ansvar (DA), må selskapsavtalen også inneholde opplysninger om hvor stor ansvarsandel hver deltaker har

En selskapsavtale kan og bør inneholde mer informasjon enn minstekravet for å få opprettet selskapet i Brønnøysundregisteret, da det er denne avtalen som regulerer forholdet mellom partene og hvilket økonomisk ansvar hver eier har. Partene i et ansvarlig selskap sitter med et større økonomisk ansvar enn eksempelvis eierne av et aksjeselskap gjør.

En nærmere titt på lovverket viser også at Selskapsloven er et ganske innfløkt lovverk å forholde seg til, så det er sterkt å anbefale å benytte seg av advokat både i etableringsfasen og når en eventuelt senere ønsker å endre avtalen. Eksempelvis hvis dere ønsker å selskapsform eller ta opp flere deltagere på eiersiden.

EIE advokat har høy juridisk kompetanse innenfor selskapsrett, og kan bistå med å opprette en selskapsavtale som oppfyller lovens krav, og som skaper trygghet for eierne. Alle våre oppdrag starter med et gratis 30-minutters informasjonsmøte hvor vi ser nærmere på hvilke utfordringer dere står ovenfor. Under samtalen får dere også en bedre forståelse for hvordan vi kan hjelpe dere, og hva dette eventuelt vil komme til å koste. 

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: