header image

et godt alternativ til en rettsak

Utenomrettslig mekling

En klok advokat sa engang at; Det kan fort bli veldig dyrt å ha rett!

Og med det mente han at det ikke er alle saker en bør trekke for en domstol bare for å få rett.

Prisen du betaler kan i noen tilfeller bli langt mer kostbar enn hva gevinsten er verdt. Både økonomisk og med tanke på relasjonene til motparten du er i konflikt med.

I en rettsak er det kun én vinner og derav også én tapende part. Noe som ikke innbyr til videre dialog og fremtidig samarbeid.

Et godt alternativ til rettsak – når man ikke har lykkes i å bli enig over forhandlingsbordet – er utenomrettslig mekling.

Utenomrettslig mekling er rimeligere, raskere og mindre risikofylt alternativ til domstolsbehandling.

Beregninger viser at mekling koster omtrent en tredjedel av en runde i tingretten, fordi det involverer færre profesjonelle parter som i snitt bruker mindre tid og ressurser.

Gjennom utenrettslig mekling passer også i saker som involverer flere parter og har høy kompleksitet.

I tillegg tillater utenrettslig mekling partene å ta hensyn til fortsatt fremtidige relasjoner og samarbeid, økonomiske hensyn og hva dere synes er rettferdig eller moralsk riktig. I motsetning til en domsavgjørelse som kun ser på jussen i problemstillingen.

I tillegg beholder partene full rådighet over sakens utfall.

Meklerens rolle er å legge til rette for at partene selv finner en felles løsning på konflikten.

Prosessen er basert på en felles oppfatning om at en frivillig løsning kan gi begge parter fordeler som man ikke kan få i rettsapparatet. Partene får muligheten til å drøfte løsningsforslag som baserer seg mer på partenes interesser enn på deres juridiske posisjoner.

Ønsker du å få vite mer om mulighetene som ligger i en utenomrettslig mekling, og kanskje høre om akkurat din sak passer for mekling så er det bare å ta kontakt med oss.

Alle våre oppdrag starter med et gratis 30-minutters informasjonsmøte hvor vi ser nærmere på hvilke utfordringer dere står ovenfor, hvor vi også gir dere en bedre forståelse for hvordan vi kan hjelpe dere, og hva dette eventuelt vil komme til å koste.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: