header image

Varsling på arbeidsplassen

Alle bedrifter med mer enn fem ansatte er lovpålagt å ha rutiner for varsling.

Intensjonen med loven er å sikre at det blir varsles om krittverdige forhold i bedriften, og at den som varsler får et godt rettsvern og ikke blir utsatt for gjengjeldelse fra dem det varsles om.

Definisjonen på kritikkverdige forhold er situasjoner som gir fare for liv eller helse, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, uforsvarlig arbeidsmiljø, myndighetsmisbruk, brudd på personopplysningssikkerheten og fare for klima eller miljø. Ved at «kritikkverdige forhold» ikke er klart definert i loven er denne oppramsingen ikke uttømmende.

Den som varsler kan etter eget skjønn velge hvilken instans vedkommende ønsker å varsle basert på hva varsleren mener er en «forsvarlig» varling. Selv om det er ønskelig fra bedriftens side at det varsles internt trenger ikke varsleren ta hensyn til dette hvis vedkommende mener at varslingen da ikke fører frem.

Et varsel utløser en undersøkelsesplikt og en aktivitetsplikt for arbeidsgiver. Det er derfor viktig at dere har rutiner for upartiske faktaundersøkelser og en klar plan for håndtering av varlingssaker i tilfelle det skulle dukke opp varslingssaker i bedriften. Noe det gjør i langt større grad enn tidligere.

Bedriften har også ansvar for å legge til rette for at de ansatte kan varsle om forhold som er krittverdige og skal påse at den som varsler ikke blir utsatt for gjengjeldelse i noen form hverken fra ledelsen selv eller fra andre ansatte som rammes av varlingen.

En arbeidstaker som blir utsatt for gjengjeldelse etter å ha varslet om kritikkverdige forhold kan etter loven kreve erstatning for økonomisk tap og oppreisning for ikke-økonomisk tap.

Kravet om erstatning blir ikke påvirket av hvorvidt arbeidsgiver er skyld i gjengjeldelsen da det er arbeidsgivers plikt å påse at gjengjeldelse ikke forekommer.

Det er også arbeidsgiver som må bevise at gjengjeldelse ikke har forkommet dersom påstanden blir fremmet av varsler.

EIE advokat har høy juridisk kompetanse innenfor varsling, og vi hjelper bedrifter og organisasjoner med å utarbeide rutiner og prosedyrer for varsling. Vi hjelper dere også å håndtere varslingssaker når disse oppstår.

Alle våre oppdrag starter med et gratis 30-minutters informasjonsmøte hvor vi ser nærmere på hvilke utfordringer dere står ovenfor, hvor vi også gir dere en bedre forståelse for hvordan vi kan hjelpe dere, og hva dette eventuelt vil komme til å koste.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: