Privatkunde

Arv av bolig

Har du arvet et hus du skal selge? Kan du selge det skattefritt? Hvilke dokumenter må på plass? ​

Arv er skattefritt. Salg av bolig er ikke skattefritt med mindre vilkår om eier – og botid er oppfylt, men du kan overta skatteposisjonene til den du arver fra. Det vil si at du overtar skattemessig inngangsverdi på boligen (eks. det arvelater kjøpte boligen for). Et unntak fra dette kontinuitetsprinsippet er gitt dersom arvelater kunne ha solgt skattefritt. Da settes skattemessig inngangsverdi til antatt salgsverdi på ervervstidspunktet. Skatt fastsettes på gevinsten, ikke salgssum for huset, men det er altså ikke aktuelt dersom den som gir fra seg arv har bodd i huset mer enn 12 måneder de siste 24 månedene og oppfyller eierkravet. Hvis du arven er tomt er det alltid skatt på gevinsten, så da må du dokumentere hva tomta kostet og hvilke andre fradrag du har rett på.​

Skatteetaten krever ikke lengre at du dokumenterer mottak av arv, men de krever at du informerer hvis formuen din øker mer enn 100.000,-. Bolig vil kunne inngå som formue i skattemeldingen. En arv er ofte høyere enn det, så da må du legge ved et vedlegg som forklarer at du har fått økt formue ved arv av en bolig eller fra salg av boligen. Dette kan du skrive selv i et enkelt dokument uten noen formelle krav. Men før dette så må det foreligge et testament som beskriver hva som skal gis bort i arv, hvis den som gir fra seg arv ennå lever kan arv gis i forskudd ved et gavebrev. Enkelte arvegivere ønsker at det skal være særeie på det som gis i arv, da må dette beskrives. Kanskje bør særeie reflekteres i ektepakten også? ​

Det er formelle krav til utforming av testament. Arveloven begrenser også hvordan arv kan fordeles. Det er viktig at dette er korrekt utført i henhold til arvegivers ønske og gjeldende lover. EIE advokat har bred erfaring med slike situasjoner og kan hjelpe med at alt det formelle håndteres korrekt. For mange er spørsmål ved arv, testament, særeie, håndtering av barndomshjem osv følelsesladd. Å snakke med en som har møtt denne situasjonen mange ganger før og heller ikke har noen interesse i utfallet av saken er for de fleste en god hjelp i seg selv. Generalfullmakt. Blankoskjøte. Uråderett.​

Det koster deg ingenting å kontakte oss for å få avklart om du bør benytte en advokat til korrekt håndtering av arv.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: