header image

Barnevernet

Barnevernet kan bli involvert etter bekymringsmeldinger fra politi, helsestasjon, skole eller barnehage. Etter nærmere undersøkelser fra barneverntjenesten er det likevel ikke nødvendigvis slik at de forhold som blir meldt inn gir grunn til bekymring.

Mener imidlertid barnevernet at det er grunnlag for en akuttplassering etter at undersøkelser er foretatt, og deretter en omsorgsovertakelse, vil saken først måtte behandles i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker. Er man så uenig i fylkesnemndas vedtak kan saken begjæres overprøvd for tingretten.

Vi vil kunne bistå deg under hele prosessen og ivareta dine rettigheter i saken.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: