header image

Blankoskjøte

Ved tinglysning av skjøte etter et eiendomskjøp påløper dokumentavgift på 2,5% av eiendomsverdien. I visse tilfeller kan denne kostnaden være unødvendig og uønsket for kjøper, for eksempel fordi han har planer om et kjapt videresalg. Unnlatelse av å tinglyse skjøte kan imidlertid eksponere kjøper for stor risiko, i et tilfelle der selger (hjemmelshaver) kommer i økonomiske problemer.

Tinglysning av skjøtet gir kjøper rettsvern for sitt kjøp, og uten rettsvern kan hjemmelshavers kreditorer fortsatt ta dekning i eiendommen, selv om den er solgt, og selger har fått oppgjør. Ved utsatt tinglysning av skjøte vil selger fortsatt fremstå utad som eier av eiendommen. Kjøper vil imidlertid typisk ha behov for å fremstå utad som eier, for eksempel overfor offentlige myndigheter. Det vanlige er derfor at selger sammen med et åpent skjøte overleverer til kjøper en såkalt generalfullmakt, som gir kjøper alle faktiske og rettslige rettigheter til å disponere over eiendommen.

EIE advokat kan hjelpe deg med å vurdere risikoen ved bruk av blankoskjøte og generafullmakt, samt hjelpe deg med de nødvendige dokumentene.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: