header image

Forsikringsdekning

EIE advokat kan hjelpe deg med å se om du har mulighet til å få dekket advokatutgiftene i den enkelte sak. I yrkesskade- eller trafikkskadesaker er advokatutgiftene dekket av en lovpålagt forsikringsordning. Det innebærer at advokatens utgifter dekkes av den aktuelle sitt forsikringsselskap. Din advokat vil i slike saker sende regningen direkte til ditt forsikringsselskap.

I pasientskadesaker som du får godkjent hos Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) blir dette dekket, og advokat sender regningen direkte til NPE.

I voldsoffererstatningssaker som du får godkjent av Kontoret for voldsoffererstatning, vil du få dekket de nødvendige kostnadene til advokat. Dette vil være en del av erstatningen din.

Det finnes videre flere muligheter til å få kostnadsfri advokatbistand. De fleste ulike forsikringer, som innbo-, hus-, reise-, og bilforsikring har også en advokatdekning. Det kan i de fleste tilfeller være med på å redusere advokatutgiftene dine.

Dersom du er utsatt for et innbrudd, og trenger advokat, bør du sjekke om det er dekket gjennom innboforsikringen din. Her kan du få gratis advokat ved saker som gjelder leiekontrakt, håndverktjenester og personskader.

Bilforsikringen kan dekke utgiftene til advokat dersom det er oppdaget feil eller mangler etter at du har solgt eller kjøpt en bil. Reiseforsikringen vil dekke advokatkostnadene dersom du havner i en rettstvist mens du er ute på reise.

Dersom du benytter deg av muligheten til å få advokaten dekket gjennom forsikringen, må du være oppmerksom på et eventuelt kostnadstak. Dette er gjerne på maksimalt 250 000 kr. I tillegg krever ofte forsikringen en egenandel. Her må du som regel betale en fast egenandel på rundt 2 000 kr og en variabel egenandel, som gjerne er på en viss prosent av de totale kostnadene.

For å i det hele tatt kunne motta rettshjelp, må det være oppstått en tvist. En tvist er noe som oppstår etter en part i saken har lagt frem et krav. Kravet må deretter enten avvises, bestrides, eller helt enkelt ignoreres av motparten. Rettshjelpen du får av en forsikring vil derfor ikke dekke en straffesak, og som regel ikke en sak mot det offentlige.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: