header image

Hva gjelder i forhold til vedlikehold i sameier?

De aller fleste sameier har vedlikeholdsplikt. Det gjelder både overfor egen eiendom og fellesarealer. Her kan du lese hvilke plikter som gjelder.

Vedlikeholdsloven sier noe om ansvaret beboerne har overfor privat eiendel og felles sameie. Det er derimot en skjønnsvurdering om vedlikeholdet er tilstrekkelig.

Standard og boforhold kan variere fra sameie til sameie. Har du vært på visning flere steder, har du sikkert også sett at kvaliteten kan variere. Årsaken til dette er at sameiets vedlikehold reguleres av det styret som er tilknyttet sameiet. Hvem de ansvarlige er, vil i stor grad påvirke hvordan fellesarealene ser ut.

Sameiets vedlikeholdsplikt

Sameiet skal kunne holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges. Det skal også tas hensyn til seksjonseierne, slik at de slipper ulemper.

Alle som er en del av sameiet, har vedlikeholdsplikt for sin egen seksjon. Det vil si at boligen skal holdes i forsvarlig god stand, slik at den også kan overtas av andre en gang i fremtiden. Det er også viktig at alle tar sin del av ansvaret når det gjelder hage, veranda og annen privat eiendom. Det kan være ubehagelig for naboene dersom en av beboernes hage enten er helt gjengrodd eller full av avfall. Du skal holde din del av sameie i forsvarlig stand, slik at det ikke oppstår ulempe for de andre sameierne.

Dugnad

En rettferdig måte å organisere dette på, er å arrangere dugnader i sameiet. Da får alle muligheten til å stille opp på lik linje. Når alle er med og “drar lasset” vil de som er praktisk flinke i større grad ta styring, og veilede de som trenger det.

For mange kan dette oppleves som en befrielse, da man slipper “å tenke selv”. Flere velger å bo i borettslag grunnet dette felles ansvaret.

Dugnad er derimot ikke noe man kan pålegge naboene. Det er heller ikke mulig å sanksjonere de som ikke stiller opp. Det kan være til irritasjon at noen aldri bidrar, og fremstår som “gratispassasjerer” når det gjelder vedlikehold, men dette er også noe av det man må akseptere når man er beboer i et borettslag. Folk er forskjellig og tar ansvar i ulik grad.

Manglende vedlikehold - hva er konsekvensene?

Det man derimot kan gjøre noe med, er å ansvarliggjøre de som påfører fellesarealet skade. Dersom noe av fellesarealet er påført skade, eller forfaller grunnet en sameiers manglende vedlikehold, kan denne personen bli holdt erstatningsansvarlig.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: