header image

Hva har naboen lov til?

Et godt naboskap er viktig, men ikke ukomplisert. Det kan være lurt å ha en oversikt over hva man kan forvente av en nabo og hva man blir nødt til å akseptere. Her får du noen råd.

Naboloven

Naboloven har ingen konkrete retningslinjer som regulerer forholdene mellom naboer. Det viktigste er at ingen må ha, gjøre noe eller sette i verk noe som er urimelig skade for naboen. Gjelder dette husbråk eller manglende hygieniske forhold, må det ligge et krav om at problemet er vedvarende. Oppleves det slik at naboens oppførsel er til stor plage, kan man sende inn en klage. Alt baseres på interesseavveining, så det er ingen enkle prosesser i disse sakene.

De vanligste naboklagene er støy og luktproblemer. Klage på husdyrhold, spesielt katter som går i andres hager, er også en gjenganger. Noen borettslag har egne regler for husdyrhold, og da er det lettere å rette klagen mot noe konkret. Man kan uansett tape i en eventuell rettssak hvis det skulle gå så langt.

Kan du kreve at naboen feller trær på egen eiendom?

Unngå konflikt

Siden man kan ha ulike meninger om hva et godt naboskap skal innebære, vil det også til tider oppstå konflikter. Så fremt det er mulig, må man alltid forsøke å løse dette først. Ta det høflig opp med naboen, og se om det finnes en løsning før du klager. Det er viktig å spare seg til de mest alvorlige tilfellene. Kanskje er det lettere å jage naboens katt ut av hagen, fremfor å gå hardt til verks mot en nabo som ikke nødvendigvis kan styre bevegelsene og veiene katten tar.

Klage til styret i borettslaget

Kommer man ingen vei med å gå i dialog med naboen, kan en formell klage til naboen eller styret i borettslaget være steg nummer to i prosessen. Denne klagen må være skriftlig, gjerne i form av en e-post. Det er viktig at problemet beskrives kort og konkret. Kom også med forslag på tiltak som eventuelt kan bidra til en løsning på den fastlåste situasjonen.

Bistand fra advokat

Tilspisser saken seg, og kommer man ingen vei, kan det være behov for advokathjelp. Husk at de fleste innboforsikringer har dekning for advokatutgifter. Det er advokatens plikt å informere deg om du har sterke nok juridiske grunner til å føre en sak. Er ikke saken det, vil du heller ikke ha en tvistesak.

Ikke ta saken i egne hender

I noen tilfeller har konflikten tilspisset seg til det ytterste, og opplever man da at man ikke kommer noen vei, kan noen gå desperat til verks og ta loven i egne hender. Å sage naboens tre er et eksempel på hvordan en typisk nabokonflikt kan ende opp. Selv om treet kan forstyrre din utsikt, eller være til stor sjenanse for deg, kan du ikke uten videre ta deg frihet til å sage naboens tre. Dette er å anse som hærverk, og kan være erstatningspliktig.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: