header image

Hvilke lover gjelder for borettslag?

Det er vanlig at et borettslag har regler beboerne må følge. Disse reglene gjelder borettslagets felles areal og eiendom. Hvilke regler et borettslag kan ha er av og til vanskelig å svare på. Vi hjelper deg et stykke på veien.

Lov om burettslag

Borettslag er regulert av en lov, Lov om burettslag. Denne loven regulerer opprettelsen av borettslaget, borett og bruk. Det er også noen regler knyttet til styrets oppgaver og kompetanse. Det legges derimot en del begrensninger i borettslagets rett til å regulere atferden til folk i borettslaget. Et konkret eksempel er at borettslaget bestemmer at det ikke skal hoppes på trampoline etter klokken 20 om kvelden. Hoppes det likevel på trampoline, finnes det heller ingen mulighet for å sanksjonere atferden. Det er derfor viktig å innføre regler folk flest kan kjenne seg komfortable med. Ellers risikerer man regler ingen har respekt for.

Regler

Når det gjelder regler for borettslagets medlemmer, er dette litt mindre forpliktende enn loven. De fleste borettslag er organisert på en måte som sørger for at alle kan være med og bestemme de regler som fastsettes. Disse reglene diskuteres og drøftes på generalforsamling, som vanligvis arrangeres årlig. Her kan alle medlemmer få en stemme.

Det velges også et styre som skal sørge for naboenes trivsel og sikkerhet, samt ivareta borettslagets fellesarealer på en god måte. Å sørge for at medlemmene av borettslaget forholder seg til reglene, er et av flere ansvarsområder for et styre.

Generalforsamling og ⅔ flertall

Under generalforsamling drøftes alt fra porter og bommer, til nye byggeprosjekter. Ofte kreves ⅔ flertall for å vedta et nytt prosjekt. Her er en liste over det som krever ⅔ flertall:

  • Vedtektsendringer
  • Økning av fellesgjeld grunnet vedlikehold
  • Bygging av balkong, tilbygg eller installering av heis
  • Igangsetting av aktiviteter som ikke er en del av borettslagets arbeid
  • Endringer som fører til begrensninger på fremtidig bruk av eiendommen

Det er viktig at sakene som vedtas går under borettslagets formål. En ny lekeplass til barna som bor i nabolaget er et eksempel på et formål for borettslaget. At alle eiere av borettslaget går til innkjøp av nye gressklippere for privat bruk, er ikke det. Kjøpes det derimot inn 3-4 gressklippere som står tilgjengelig for alle, til fri disposisjon, er saken annerledes.

Kan borettslaget kaste ut noen?

Styret kan kaste ut beboere hvis de misligholder sine plikter i altfor stor grad. Det må gis advarsel om misligholdet og konsekvensene. Advarselen blir siste mulighet til å rette opp misforholdet. Det skal derimot argumenteres godt for å kaste ut en beboer, da dette må ha grunnlag i jussen. Noen tilfeller går hele veien til rettssystemet.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: