header image

Hvordan kjøpe seg inn i bolig?

I forelskelsens rus kan det være vanskelig å tenke på økonomi og andre formaliteter. Kjøper du deg inn i din samboers bolig, innebærer det en del viktige beslutninger du likevel bør ta. Her får du en veiledning til hvordan gjøre dette på en trygg måte for begge parter.

Det er kanskje vanskelig å tenke at forholdet kan ta slutt når man nylig har flyttet sammen. Man er klare til å dele livet sammen og har fokus på det som er positivt. Å bli samboere er en viktig milepæl i livet, og derfor er det også viktig at alt blir gjort riktig fra start. En del praktiske og økonomiske aspekter bør vurderes fra begynnelsen. Siden samboerskapet ikke har den samme juridiske rammen som ekteskapet, kan den ene part ende som taper etter et potensielt brudd. For å unngå skjevheter, kan det være lurt å formulere en samboerkontrakt.

Samboerkontrakt

En samboerkontrakt er en felles avtale mellom samboere som sier noe om partenes personlige økonomi. Her må dere komme fram til en felles forståelse over hvem som eier hva, og i hvilken grad boligen skal fordeles dere i mellom. Deretter skal man også sammen bestemme hvordan boliglån skal fordeles mellom begge to.

Det er ingen formelle krav til en samboerkontrakt, og det kan være lurt å lage tre kopier. En kopi til hver av partene, og en til en nøytral tredjepart.

Les mer om samboerkontrakt

Medeierskap

For å bli medeier må begge parter bidra til betalingen av boligen. En medeier som blir lagt til, regnes som en likeverdig part i eierskapet. Medeierskapet kan likevel være ujevnt fordelt mellom de to partene. Den ene kan for eksempel eie 60% av boligen, mens den andre da eier 40%. Dette skal gjenspeiles i tilbakebetaling av lån og etterhvert også salg av bolig. Hvor stor eierandel hver enkelt skal ha i boligen, vil også avgjøres basert på den økonomiske situasjonen til den som kjøper seg inn. Ikke alle har råd til 50/50-eierskap. Dette avhenger av egenkapital og månedlig inntekt. Noen velger å gradvis kjøpe større og større del av leiligheten.

Slik kjøper du deg inn:

  • Kontakt en eller flere eiendomsmeglere for å verdisette boligen. Ved behov kan en eiendomsmegler også engasjere en takstmann. Slik vil dere får en konkret sum å forholde dere til. Bli enige om dere skal eie 50/50 av boligen, eller om det skal fordeles på en annen måte.
  • Fordel de ulike eiendelene mellom dere og bli enige. Dette bør inngå i samboerkontrakten.
  • Avslutningsvis kan en eiendomsmegler eller en advokat ferdigstille kjøpsprosessen og sørge for at alt prosesseres riktig og trygt.

Brudd uten eierskap

Har man satt seg i en situasjon der man ikke kjøper seg inn i bolig, er dette en uheldig situasjon ved brudd. Da stiller man nemlig med få rettigheter. Du har ingen rett til deler av salgssummen dersom boligen blir solgt. Dette gjelder også dersom du har nedbetalt lån på bolig. Felles barn utgjør heller ingen forskjell på dette området.

Samboere og arverett

Er man gift, arver den gjenlevende ektefelle etter dødsfall. Samboere har ikke automatisk den samme arveretten, og da må man heller gå aktivt til verks for å få dette til. Når de ene parten dør, og man ikke har ordnet dette i forkant, risikerer man å miste alt. Har man felles barn, kan dette føre til at man har rett til å arve fire ganger minstebeløp fra avdøde samboer. Dette er derimot ikke alltid nok til å beholde boligen. Midt i en stor livskrise kan også bolig gå tapt. For å unngå dette, kan man skrive testamente der man utpeker gjenlevende samboer som arving.

Gjør alt riktig fra starten

For å unngå alle fallgruver, bør man gjøre alt riktig fra starten. Invester tid til å finne ut av dette først som sist, så vil det praktiske løse seg i fremtiden.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: