header image

Hvordan skrive nabovarsel ved byggeprosjekter?

Når du skal bygge, er det viktig å varsle naboene i forkant. Dette skal gjøres skriftlig. I de fleste tilfeller gjøres dette av arkitekt, men det kan allikevel vøre greit å vite hovedlinjene i hva som gjelder ved nabovarsel.

Ved vesentlige endringer er man pålagt å sende varsel til naboer. Varselet skal beskrive hva du planlegger å gjøre, og hvordan dette vil påvirke naboene. Man legger også ved situasjonsplan, og snitt - og fasadetegninger.

Byggeprosesser kan potensielt forstyrre naboer grunnet støy. Det kan også hende stillaser, varebiler og avfall etter bygging kan sjenere naboene, da det tar plass i fellesarealene. Informerer man naboene i forkant, reduserer man også frustrasjon og klager. Å sende varsel til naboer innebærer også at man må ta i mot merknader. Fristen for at naboene skal gi innsigelser er 14 dager.

Hvilke tiltak krever nabovarsel?

Naboers mening og signering

Vanlige merknader som naboer kan gi, kan dreie seg om ting som kan påvirke deres boforhold i negativ retning. Det kan være forhold som redusert utsikt, endrede lysforhold og for mye innsyn. Naboene må signere på varselet før det er godkjent. Dette gjøres på kvitteringsskjema 5156. Går du fra dør til dør og ber om signatur, kan dette gjøre prosessen raskere. Vær oppmerksom på at naboene kan nekte å signere.

Ønsker du en digital prosess, så vær oppmerksom på at dette må gjøres i Altinn. Du kan sende e-post med alle opplysninger til naboene, men husk at naboenes svar på e-posten ikke er en signatur. Det finnes derimot en del nettløsninger med integrasjon til Altinn, som gir deg muligheten til digitalt nabovarsel.

Varsel om planlagte endringer

Skal man søke om byggetillatelse fra kommunen i forkant, varsler man om planene til naboene. Søknad om byggetillatelse ender enten med avslag eller tillatelse til å iverksette planene. Er man bosatt i et borettslag med like boenheter, kan svaret også få konsekvenser for naboenes fremtidige byggeplaner. Har en nabo fått godkjent en konkret byggeplan, kan samme type byggeplan lettere godkjennes hos andre naboer.

Viktig å kunne

Dette er viktig å sette seg inn i når det kommer til nabovarsel:

  • Situasjonskart, som er en oversikt over alt som skal bygges.
  • Dispensasjon, som betyr byggetillatelse selv om planene kan stride reguleringsplan eller byggteknisk forskrift. Dette må informeres om i nabovarselet.
  • Fasadetegninger, som er tegninger av bygget fra utsiden, og gjerne fra alle sider.
  • Snittegning gjengir en bildeplan av bygning eller deler av den.
  • Gjenboere, det vil si naboer som bor tvers over gata.
  • Tiltak, som betegner arbeid og handlinger som omfattes av plan - og bygningsloven. Dette kan dreie seg om alt fra riving, bruksendring, anleggsarbeid eller bygging.
  • Tiltakshaver er den som får arbeidet utført.

Vær mest mulig konkret og formuler deg kortfattet.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: