header image

Privatkunde

Samlivsbrudd: Felles bolig

Ved samlivsbrudd skal flere ting fordeles mellom partene, også parets felles bolig. Det er i dette tilfellet juridiske forskjeller på om du har levd i ekteskap eller samboerskap. Her får du info som kan hjelpe deg i denne situasjonen.

Hovedregelen etter et samlivsbrudd er at hver part beholder det de hadde av verdier i forkant av forholdet. Det samme gjelder gjeld. Det er også et skille på det man har av verdi og gjeld som er anskaffet mens man har vært i forholdet. Samboerskapet skiller seg fra ekteskapet, da det skjer svært få endringer i eierforhold etter et samboerbrudd. For enkelte kan dette komme som et sjokk når bruddet er et faktum.

Når bolig skal deles


Når et ekteskap brytes, skal den samlede formuen og gjelden fordeles likt. Unntaket er eiendeler som er særeie. Det kan være ting som er av stor verdi for den ene part, for eksempel arv. Det kan også være at man har særeieavtale av andre grunner. Det vanligste er uansett at man eier boligen sammen. Da må man ta en beslutning om hvem som skal beholde bolig etter ekteskapsbrudd. Den ene kjøper den andre ut, og lånet blir da delt i to.

Når det gjelder samboere, kan det være litt mer komplisert. Eier begge 50% hver, vil det være enkelt å dele dette på to. Er det derimot slik at den ene eier 65% og den andre 35%, må også boligens verdi fordeles på denne måten. Dette er helt uavhengig av om begge har betalt like mye avdrag på lånet.

Deling av arvet bolig


Gir foreldrene forskudd på arv eller gaver til sine barn, kan de risikere at arven da går ut av familien ved samlivsbrudd. Ekteskapsloven har derimot noe som kalles skjevdeling. Det vil si et bevis på at enkelte verdier har man fått som følge av arv, og får derfor rett på de verdien det gjelder.

Virker dette derimot urimelig mot den andre ektefellen, bortfaller skjevdelingen. I tilfeller der den ene part må inn på boligmarkedet uten egenkapital, vil skjevfordelingen ofte regnes som urimelig.

I noen tilfeller blir boligens verdi ved ekteskapets start regnet til å kunne holdes utenfor delingen.

Kostnader


Etter å ha bestemt hvem som skal eie boligen, må den ene kjøpe den andre ut. Man må da ha en prisantydning på boligen. Dette baserer seg på markedspris i samme tidsrom. Ofte hentes flere verdivurderinger på samme type bolig inn, for deretter å finne et gjennomsnitt av disse.

I noen tilfeller blir ikke partene enige om en pris. Da får boligen en skiftetakst.

Når man ikke blir enig


De to partene i et samboerbrudd har i utgangspunktet full avtalefrihet. I noen tilfeller klarer man derimot ikke å bli enige. EIE advokat har utstrakt erfaring med slike situasjoner og vil hjelpe deg. Det koster deg ingenting å kontakte oss for å få avklart om din situasjon må løses som et advokatoppdrag. Før vi igangsetter et eventuelt oppdrag vil vi forklare prosessen, avgrensinger og hva du kan forvente å måtte betale.

Snakk med en advokat

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: