EIE artikkelbilde
Artikler / Nyheter

Skattemeldingen og eiendom

Utleie

Leide du ut en leilighet, som du ikke bor i og som ikke anses som utleid i virksomhet, må du betale 22% skatt av overskuddet du får fra utleie. Overskuddet er gjerne utleieinntekten minus de kostnadene som du kan få fradrag for. De mest aktuelle er felleskostnader, oppussingskostnader til vedlikehold, annonseringskostnader, strøm, slitasje på innbo, kommunale avgifter, etc. Hvis du har lån på eiendommen du leier ut, får du ikke avdrag for rentekostnaden. Er du i tvil kan du kontakte oss for hjelp i din konkrete sak.

Hvis du leier ut deler av hus eller leilighet du selv bor i (egen bolig), er leieinntekt under 20 000 kr per år skattefritt. Overstiger leien 20 000 kr per år, vil hele leien være i prinsippet skattepliktig. Imidlertid, dersom utleid del, basert på beregnet utleieverdi, er mindre enn halvparten av boligen, vil utleieinntekten kunne likevel være skattefri. Egne regler gjelder for utleie til barn.

Salg av bolig

Skal du selge en bolig du ikke har bodd i 12 av de siste 24 månedene, vil gevinst ved salg være skattepliktig, men du kan redusere gevinstens størrelse ved å trekke av kostnader i tilknytning til salget eks. eiendomsmegler kostnader.

Salg av tomt

Skal du selge en tomt er gevinsten alltid skattebelagt, for 2022 er satsen 22% med mindre tomten anses som en del av/ er en naturlig del av eiendom med bolig der eier - og botidskravet er oppfylt. I sistnevnte tilfelle vil også tomten omfattes av skattefriheten. Det legges i dette tilfellet bl.a. vekt på om det foreligger et "naturlig arrondert" areal, men også andre viktige momenter kan få relevans. Dersom det foreligger skatteplikt, kan du få fradrag for enkelte kostnader, som for eksempel kostnad til eiendomsmegler.

Næringsvirksomhet

Hvis du eier flere eiendommer, kan dette medføre at du anses å drive næringsvirksomhet eksempelvis dersom du eier mer enn 4 leiligheter. Ta kontakt med oss for hjelp til organisering av selskapet og informasjon om hvilke skatteregler som gjelder.

Spørsmål?

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: