EIE artikkelbilde
Artikler / Nyheter

Tryggere med fremtidsfullmakt

For mange innebærer alderdommen at de på et tidspunkt trenger noen de stoler på til å ta viktige beslutninger på deres vegne.

Gjennom å opprette en fremtidsfullmakt kan du sørge for at noen du har tillit til passer på dine interesser når alderdom eller sykdom hindrer deg fra å gjøre det selv.

Hva er en fremtidsfullmakt?
En fremtidsfullmakt er et privatrettslig alternativ til det som kalles vergemål. Ved å opprette en fremtidsfullmakt bestemmer du hvem som får ansvaret til å ta stilling til spørsmål på dine vegne når du selv ikke lenger er i stand til det.

Du bestemmer hva fullmakten innebærer
Fullmakten kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, men kan også begrenses til spørsmål om kjøp og salg av bolig eller betaling av regninger. Personlige forhold omfatter alle former for representasjon og ivaretagelse av rettigheter utover det som er rent økonomisk. Fullmektigen vil da kunne representere deg overfor institusjoner som NAV, kommune og sykehjem. I tillegg kan denne personen søke om tjenester og ytelser fra det offentlig, samt klage på vedtak på dine vegne. Du kan også i fullmakten bestemme hvem som er nærmest pårørende i helsebeslutninger. Når det gjelder de økonomiske forholdene kan fullmektigen ha oversikt over alt av inntekter, utgifter og gjeld, samt ha ansvar for verdipapirer, bankkontoer, drift av næringsvirksomhet og drift eller utleie av fast eiendom.

Hvem kan opprette fullmakt og hvem kan være fullmektig?
Alle over 18 år som har evne til å forstå fullmaktens betydning kan opprette en fremtidsfullmakt. Kravet til den som skal være fullmektig er at personen har fylt 18 år på tidspunktet fremtidsfullmakten skal benyttes, og at personen ikke har verge selv. Fullmektigen må være én eller flere fysiske personer som f.eks. barn, ektefelle, søsken m.m. Fullmakten må underskrives av to vitner.

Fremtidsfullmakt og bolig
Når du skriver en fremtidsfullmakt som omfatter salg av bolig bør det være klart hvilke boliger fullmektigen kan eller skal selge. Uansett hvilken bolig som skal selges bør det fremstå tydelig med gårds- og bruksnummer når du lager fullmakten. Dette gjelder også ved utleie av eiendommen eller om boligrettighetene skal overføres til en annen person mens du lever (overdragelse). Ved å peke ut en eller flere personer som fullmektig sikrer du at noen tar vare på boligen din og økonomiske spørsmål knyttet til boligen(e) så lenge du lever. Det er viktig å huske på at en fremtidsfullmakt ikke er en erstatning for et testamente.

Slik sikrer du en fremtidsfullmakt
Avhengig av hvor omfattende fullmakten er, kan det være nyttig å få en advokat til å hjelpe deg med fullmakten, spesielt hvis du peker ut flere fullmektiger. Prosessen begynner med å fylle ut en søknad til fylkesmannen, med dokumentasjon og gjerne også legeerklæring om din helsetilstand. Vi anbefaler også å lese gjennom informasjonen her på statsforvalterens nettsider.

Spørsmål?

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: