EIE artikkelbilde
Artikler / Tips og råd

Korttidsutleie av egen bolig

Har du tenkt over de skattemessige konsekvensene?

Mange nordmenn reiser bort i ferietider og i den forbindelse leier de gjerne ut sin egen bolig, for eksempel via Airbnb. Korttidsutleie har blitt såpass utbredt at lovgiver nå har sett seg nødt til å innføre begrensninger til adgangen til korttidsutleie i eierseksjonssameier. Det mange ikke tenker over er de skattemessige konsekvensene av korttidsutleie.

Fra 2018 ble skattefritaket for korttidsutleie av egen bolig fjernet. Årsaken til dette var utviklingen i delingsøkonomien, og at korttidsutleie gjennom digitale plattformer kunne gi betydelige skattefrie leieinntekter med dagjeldende regelverk. Korttidsutleie av egen bolig har nå en begrenset skattefrihet og omfattes av de samme reglene som utleie av fritidsbolig etter reglene i skattelovens § 7-2, 2 ledd.

Hvorvidt utleien skjer gjennom en digital formidler eller gjennom for eksempel en mer tradisjonell utleiemegler, har ingen betydning for den skattemessige håndteringen av utleieinntektene. Det avgjørende vil være hva slags eiendom som leies ut, leieforholdets varighet og størrelse på utleieinntektene.

Utleie vil kategoriseres som kortidsuteleie der leieforholdet varer kortere enn 30 dager jf. skatteloven § 7-2, 2 ledd, 2 pkt. Årlige leieinntekter som ikke overstiger 10 000 kroner vil være skattefri. Beløpet er et bunnfradrag, slik at kun leieinntekter over 10 000 kroner vil skattlegges. Overstiger årlig leieinntekter bunnfradraget vil 85% av det overskytende være skattepliktig inntekt.

Er det avtalt betaling for andre tjenester som er nært knyttet til utleien, for eksempel utvask, vil også dette anses som en del av leieinntekten og inngå i beregningen av eventuell skattepliktig inntekt. Dette vil også gjelde i de tilfeller der boligen er leid ut via et utleiebyrå som beregner seg provisjon.

Bunnfradraget gjelder per bolig for hele inntektsåret. Sameiere må derfor fordele bunnfradraget mellom seg etter sameiebrøken. Dette betyr også at hvis du flytter til ny bolig i løpet av inntektsåret vil du også få et nytt bunnfradrag for den nye boligen.

Spørsmål?

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: