EIE artikkelbilde
Artikler / Tips og råd

Kjøpe ut samboer av felles bolig

Dersom du og partneren bestemmer dere for å forlate hverandre, blir kanskje den ene boende i deres tidligere fellesbolig. Da må, imidlertid, den som blir igjen kjøpe ut den som flytter, og det må gjøres riktig.

I denne artikkelen

Er det forskjell på samboere og gifte?

Husk at det er ikke de samme reglene som gjelder hvis den som skal kjøpes ut er en samboer eller ektefelle av den som blir boende. I utgangspunktet er det fullt avtalefrihet mellom samboere, så det hele kommer an på hva partene har avtalt.

Det er svært viktig å være veldig konkret på hvem som eier hvor mye av boligen og hvordan gjeldsansvaret er fordelt innad mellom partene når dere skriver samboerkontrakt. Videre kan det være smart at boligskjøtet også gjenspeiler det reelle eierforholdet.

Få hjelp av våre advokater med en samboerkontrakt

Hvem får hva ved samlivsbrudd?

Hvem har egentlig krav på pengene på delt sparekonto? Og hvem er det som eier bilen som står i garasjen? Et samlivsbrudd medfører ofte en følelsesmessig vanskelig relasjon, og fordeling av eiendeler og verdier kan fort føre til ytterligere konflikt.

I følge norsk lov står du og din tidligere samlivspartner fritt til å fordele eiendeler som dere ønsker. Hvis dere ikke blir enige vil lovverket gi videre veiledning. Det er her forskjellen på samboere og ektefeller er viktig å huske på.

For både ektefeller og samboere er det ikke den formelle eieren som er avgjørende, men den reelle. Det betyr at en bolig kan stå i den ene parts navn, selv om begge har tatt opp lån og bidratt til nedbetaling. Da vil boligen være eid av begge, men størrelsen på eierandelen for hver part må avgjøres i hver enkelt sak. Husk også at du kan bli medeier i boligen og innbo gjennom arbeid du har gjort i hjemmet.

Hva koster det å overta boligen?

Overtakelse av bolig forutsetter som utgangspunkt at man betaler eiendommens markedspris på det tidspunktet det ble bestemt hvem som skulle overta boligen. Det er normalt å hente inn flere verdivurderinger og så settes verdien til gjennomsnittet av de innhentede verdivurderinger/takster.

Dersom man ikke blir enige om summen, vil verdsettelsen skje ved skiftetakst. Skiftetaksten tilsvarer vanligvis eiendommens markedspris. Slik at det ikke blir noen økonomisk fordel å overta boligen i forhold til andre.

Slik får du advokathjelp

Siden samlivsbrudd er en vanskelig periode er det også viktig at du liker advokaten du har valgt. Et møte med en av våre advokater i EIE før du velger kan derfor være lurt.

Hvis økonomien din er litt dårlig etter samlivsbruddet kan vi hjelpe deg med å søke om fri rettshjelp. Denne søknaden vil vi sende til Fylkesmannen. Ved godkjent søknad vil du få juridiske råd og bistand i retten, i tillegg til saksomkostninger. Det eneste du da må betale er en liten egenandel.

Hvis du ikke kvalifiserer for fri rettshjelp, kan det være lurt å kontakte forsikringsselskapet og undersøke om forsikringene dine dekker advokatutgifter.

Og selv om du ønsker å legge bruddet bak deg, vil forhandlingene som en advokat gjør danne grunnlag for hvilken økonomiske situasjon du begynner ditt videre liv med.

Begynn derfor med å ta kontakt med en advokat for å få råd og hjelp om hva du bør gjøre.

Kontakt en av våre advokater direkte for en uforpliktende prat. Første 30 minutter er kostnadsfrie: https://eie.no/advokat/ansatte

Eller fyll ut kontaktskjema, og du hører raskt fra oss!

Spørsmål?

Uansett hva du lurer på, svarer vi deg gjerne. Vi stiller bransjens høyeste krav til oss selv, og skreddersyr råd og løsninger for hver enkelt.

Relaterte artikler

Du bruker en utdatert nettleser!

Internet Explorer er utdatert og ikke lenger offisielt støttet, og utgjør en stor sikkerhetsrisiko. Du bør avinstallere dette programmet og heller bruke Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari eller andre nettlesere som oppdateres jevnlig.

Dersom du fortsetter å bruke nettsiden i Internet Explorer eller andre utdaterte nettlesere, kan du oppleve at nettsiden ser rar ut eller ikke fungerer i det hele tatt.

Les mer her: